TO NENÍ SVOBODA – ALE VZPOURA! – komentář autora 2

Reakce blogu na kázání Mikuláše Töröka z 2.7.2020 Pokud si po přečtení článku poslechnete i níže uvedenou nahrávku, zjistíte, že jde v podstatě jen o pokračovaní v nastoleném trendu známém z většiny forem totalitních systémů. Ten má za cíl z rodičů udělat pouhé zploditele a živitele do doby, kdy se dítě stává výhodné pro zařazení do … Pokračování textu TO NENÍ SVOBODA – ALE VZPOURA! – komentář autora 2

TO NENÍ SVOBODA – ALE VZPOURA! – komentář autora 1

Reakce blogu na kázání Mikuláše Töröka z 2.7.2020 Je povětšinou pravdou, že dítě vyrůstající v církvi, má poměrně dobrou představu o tom, co v očích jeho rodičů a církve je „správným životem“. Po nějaké době dokáže dobře odhadnout a snad i vyjádřit, co se pravým obrácením rozumí. Kázání hlavního pastora ovšem úplně vynechává několik výchozích dilemat, které mladý … Pokračování textu TO NENÍ SVOBODA – ALE VZPOURA! – komentář autora 1

Základy by TÖRÖK & SYN – Kompletní přepis

Jak jsme slibovali, kompletní přepis Základů II je hotový. Jejich přepisování pro mě bylo velmi náročné, především po citové stránce. Přinášelo staré vzpomínky, některé úsměvné, některé nostalgické, některé ponuré nebo děsivé. K práci mě motivovala hlavně vidina toho, že budu mít konečně v ruce něco konkrétního, že to nebude už jen slovo proti slovu. Konečně … Pokračování textu Základy by TÖRÖK & SYN – Kompletní přepis

Základy by TÖRÖK & SYN – 3. část citací

Pojmy: Církev = celý Boží lid, Kristovo tělo             církev = jednotlivé sbory, denominace, místní církve apod. „Církev není lidským výtvorem či pouhou organizací.“ „Boží slovo nezná individualistickou cestu k dokonalosti – všichni věřící jsou údy Kristova těla – mimo Tělo nelze existovat“ „Podle Bible je třeba: aby každý reálně patřil do konkrétní místní … Pokračování textu Základy by TÖRÖK & SYN – 3. část citací

Základy by TÖRÖK & SYN – 2. část citací

Níže uvádíme vybrané citace z novoživoťáckého katechismu, kterému se oficiálně říká „Základy". Dobré základy mají být předpokladem pro kvalitní a stabilní křesťanský život a proto se jim novoživoťácké děti učí již od útlého věku. Vybíráme ty nejzajímavější pasáže, takové, které nejlépe vypovídají o povaze CNŽ. Je zřejmé, že citace mohou utrpět absencí kontextu, proto vás … Pokračování textu Základy by TÖRÖK & SYN – 2. část citací

Vysvobození z vysvobození

„Když Hospodin zase vedl zajaté siónské, bylo nám jak ve snách! Naše ústa plnil smích, naše jazyky jásaly!“  Žalm 126 Vždycky mě fascinoval příběh Jákobových potomků, kteří se od hladu zachránili v Egyptě. V zemi, kde našli potravu, se ale po letech postupně stávali otroky. Možná si ten proces ani pořádně neuvědomovali. Bylo to takové plíživé. Je … Pokračování textu Vysvobození z vysvobození

Základy by TÖRÖK & SYN – úvod

V březnu 2014 představila CNŽ 2. vydání tzv. Základů. Na přebalu originální tištěné publikace jsou pod názvem Základy II. uvedeni autoři, Mikuláš a Dan Törökovi, a hned pod jejich jmény (stále ještě poměrně velkými písmeny) poznámka „vydáno pro vnitřní potřebu“. Pokud bychom význam této poznámky měli vyložit čtenářům, kteří nikdy s CNŽ nepřišli do styku, asi bychom … Pokračování textu Základy by TÖRÖK & SYN – úvod

Alfa křesťan – 3. díl

12 znaků kultu osobnosti – pokračování: 8. Nikomu se nezodpovídá Kulty osobnosti dávají pramalý prostor vnitřní kritice, ještě menší prostor však má kritika vnější. Kult se nikomu venku nezodpovídá. Kult osobnosti mívá vypjaté či zcela přerušené vztahy se svou mateřskou církví. Mívá množství argumentů, kterými hájí svou pozici a naopak očerňuje ostatní denominační autority. Co … Pokračování textu Alfa křesťan – 3. díl

Alfa křesťan – 2. díl

12 znaků kultu osobnosti – pokračování: 4. Ostatní vedoucí jsou kývači Alfa si drží ve svém týmu několik „vedoucích“, ale ve skutečnosti se o moc s nikým nedělí. Vedoucí post byl kývačům udělen pravděpodobně proto, že jsou z určitého pohledu vlivnými osobnostmi nebo mají silné vůdčí schopnosti. Ve vedení však zůstávají jen potud, pokud poslouchají Alfu. … Pokračování textu Alfa křesťan – 2. díl