Červená pilulka

Jednou z ikonických věcí ve filmu Matrix je volba mezi modrou a červenou pilulkou. Modrá představuje blaženou nevědomost a červená prohlédnutí klamu a manipulace. Jinými slovy, červená pilulka je symbolem toho, když se člověk podívá pravdě do očí.

Má to ale zásadní háček. Jako red pills se nejčastěji označují lidé věřící konspiračním teoriím. Jak je možné, že stejný prožitek prozření mají lidé, kteří opravdu prohlédli podvod, a lidé, kteří věří absurdním, očividně nepravdivým konspiračním teoriím (např. plochá zem, reptiliáni, QAnon)?

Tento prožitek se nazývá katarze. Jedná se o stav, kdy člověk náhle dojde rozuzlení nějakého problému. Obvykle ho lidé popisují slovy: „Náhle to do sebe všechno zapadlo“, apod. Potíž je však v tom, že tento prožitek není založený na skutečném prozření, ale na náhlé úlevě od předchozích starostí, nebo naopak náhlého zhrození se. Intenzivní katarze je tedy lidmi, kteří ji prožili, popisována velmi podobně, zahrnuje náhlý nával emocí (úleva nebo zhrození se), pocit jasné mysli, nával motivace ke změnám.

Katarze taky úzce souvisí s tzv. transcendentálním prožitkem, někdy přímo označovaným za druh halucinace. Jedná se o změněný stav vědomí, kdy je člověk přesvědčen, že jeho vědomí je rozšířené, že je schopen vnímat věci, které přesahují běžně lidské smyslové vnímání. Tento stav je nejčastěji vyvolán požitím halucinogenů (LSD, psilocybin, ayahuasca atd.), někdy může být vyvolán i epilepsií nebo migrénou. Lze jej ale vyvolat také individuální meditací, obvykle zahrnující kontrolu dechu, nebo seancí kolektivního transu, obvykle zahrnující synchronní rytmické pohyby. Může být vyvolán i samotnou vysoce intenzivní katarzí a naopak, transcendentální prožitek výrazně zvyšuje pravděpodobnost katarze a umocňuje její intenzitu, pokud nastane.

Pokud jde o kulty, zásadní je také tzv. love bombing, který můžeme přeložit jako zasypávání vřelostí. Člověk, který přichází do kontaktu s kultem, se ocitá ve zvláštní situaci – na jednu stranu je zasypáván vřelostí, na druhou stranu panuje silné tření mezi jeho pohledem na realitu a učením kultu. Čím hlouběji člověk do skupiny proniká, tím intenzivnější je tento konflikt. Navozování změněných stavů vědomí je navíc běžnou praktikou kultů. Časem tedy dotyčný nevyhnutelně volí mezi pomyslnou modrou a červenou pilulkou, kdy červená přináší intenziní katarzi s transcendentálním prožitkem. To je vzápětí skupinou oslavováno, což celý prožitek umocní.

Nabízí se tedy zásadní otázka: Co je to obrácení? Vždyť takovéto prožitky jsou široce rozšířené napříč náboženstvými, napříč historií, napříč kulturami. Jak poznáme, která z těchto zkušeností odpovídá realitě? Vracím se tedy k zásadní otázce: Z nebe, nebo z lidí?